Før du klager

​Klage på kontrollsanksjon 


Dersom du har fått en kontrollsanksjon du mener er uberettiget kan du sende en skriftlig klage via vårt klageskjema. Klagen må sendes skriftlig innen 2 uker fra datoen kontrollsanksjonen ble ilagt. 

Alle skriftlige klager blir behandlet i tråd med Parkeringsforskriften for privat parkeringshåndheving. 
Klagene blir behandlet av P-Norge sin egen klagebehandlingsavdeling. 
Hvis du har sendt inn en klage innen klagefristen trenger du ikke å betale kontrollavgiften før klagen er behandlet. 
Det finnes noen saker som du åpenbart ikke vil få medhold på. Eksempler på dette er hvis billetten ikke har ligget synlig eller du har parkert over flere felt. Du kan lese mer om saker som du åpenbart ikke vil få medhold på under Nytteløse klager. 


Før du klager bør du gå igjennom sjekklisten nedenfor: 

Husk å legge ved kopi av eventuell parkeringsbillett og/eller annen dokumentasjon.

  1. Kontroller at kontrollsanksjon er utstedt av P-Norge.
  2. Kontroller hva som er årsaken til at kontrollsanksjon er utstedt.
  3. Merk deg kontrollsanksjonsnummeret. Dette er nummeret du må referere til i forbindelse med klage.
  4. Eventuell tilleggsinformasjon vil gi deg nærmere forklaring på hva som er årsaken til utstedelsen.

Klage på kontrollsanksjon

kontrollsanksjonsnr.:
Registreringsnr.:
Bilførers navn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Land:
E-post:
Klagetekst: