Hva sier Loven?

Fra og med 1.1.2017 er all parkering mot vilkår offentlig parkering og er således regulert av den nye Parkeringsforskriften. Den tidligere avtaleretten mellom grunneier og parkant (den som parkerer) gjelder ikke lenger på slike områder.

Det finnes områder som ikke faller inn under den nye forskriften, som eksempelvis områder som bare har reservert parkering for leietakere eller andre spesifikke grupper. Skal slike områder håndheves så gjelder likevel kapittel 3 (personell), 8 (sanksjon) og 9 (klage).