kontrollsanksjon - Hvorfor?

Hvis du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av P-Norge AS så er det fordi du har stått parkert på et privateid område uten å overholde parkeringsbestemmelsene som gjelder der. Et privateid parkeringsområde kjennetegnes ved at det ikke er skiltet med offentlige trafikkskilt, men med tilsvarende private skilt.

 P-Norge AS og grunneier har samarbeidet om fastsettelse av parkeringsregulering på områdene P-Norge AS drifter. Reguleringen fremgår av skilt på de enkelte områder. Våre parkeringsbetjenter som utfører kontroll av området vil påse at den gjeldende parkeringsregulering respekteres. Det  innebærer at vi kontrollerer at parkeringsbestemmelsene overholdes og at vi utsteder kontrollsanksjoner ved brudd på disse. Dersom du har blitt ilagt en kontrollsanksjon vil grunnlaget for ileggelsen fremkomme av kontrollsanksjonsblanketten. Kjøretøy som er hensatt i strid med angitte vilkår vil kunne bli fjernet fra området. 

Vi har full forståelse for at det er frustrerende å bli ilagt en kontrollsanksjon og at det kan virke urimelig at du ikke kan foreta en kortvarig parkering uten å bli ilagt en kontrollsanksjon..kontrollsanksjon er imidlertid en nødvendighet for å håndheve parkeringsbestemmelsene. Hensikten med kontroll og sanksjonsmidler er å sikre mest mulig hensiktsmessig bruk av området, samt å hindre trafikalt kaos og sørge for at det er ledige parkeringsplasser tilgjengelig for legitime brukere. Skilt ved innkjøringen og ellers på området angir vilkårene du plikter å forholde deg til ved parkering.

Dersom du er normalt oppmerksom og følger parkeringsreglene vil du ikke oppta plass for rettmessige brukere eller skape uoversiktlige situasjoner og du vil samtidig unngå å få kontrollsanksjon.