Nytteløse klager

kontrollsanksjon kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen. Ved stans eller parkering i strid med vilkårene for plassen, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjonen.

Parkeringsklagenemnda har avgjort mange sakstyper i sine tidligere vedtak.

Det finnes derfor noen saker det er nytteløst å klage over:

  • Parkering for forflytningshemmede
  • Overskridelse av maks p-tid
  • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt
  • Ikke synlig billett

Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten ikke lå godt synlig i frontruten.

  • ​Feil inntasting av kjennemerke (bilens registreringsnummer)

Ved elektronisk parkering hvor kjennemerket må tastes inn for å dokumentere parkeringstidspunkt, er det førers ansvar å påse at

inntastingen er korrekt. Det være seg om betaling foretas på betalingsautomat eller via mobiltelefon.

  • unnskyldningen "skulle bare" holder ikke
  • Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil

Har du parkert et sted der automaten er ute av drift og du ikke har lagt en lapp i frontruta med beskjed om feilen eller ringt

parkeringsoperatøren og varslet slik som Parkeringsforskriften § 4 krever, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre

parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen

parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område.

  • Utløpt billett

Klager som begrunnes med at man finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon fordi man kun var noen minutter for sen, gis ikke

medhold. Man har ingen ”rimelig frist” jfr. Parkeringsforskriften pkt. 4.4 til å betale eller sette seg inn i parkeringsvilkårene ved fornying av

billett.