Tjenester

     
  • Oppstart av alle typer nye parkeringsområder

  • Oppstart og drift av de fleste midlertidige parkeringsområder

  • Komplett skilting av parkeringsområder i henhold til norsk lov

  • Oppmerking av p-plasser, HC, El, fotgjengerfelt og annet

  • Kontroll og håndheving av alle områder bortsett fra på offentlig vei

  • Innkreving av avgift fra korttidsparkering samt leie fra langtidsleietakere ved hjelp av ny teknologi

  • Innkreving av kontrollsanksjoner som er ilagt på områdene. Vi har avtale om innkreving fra utenlandske kjøretøyer som er ilagt