Visjon

P-Norge ønsker å tilby sine kunder og oppdragsgivere følgende;

  • Enkelhet

  • Tilgjengelighet

  • Rettferdighet

Enkelhet;

Med enkelhet mener vi at parkeringen skal være enkel og forstå og bruke. Som et relativt nytt selskap har vi helt fra starten av investert i ny teknologi som er tilpasset den digitale hverdag som blir mer omfattende for hver dag. Løsningene vi bruker er løsninger som brukes av mange aktører i motsetning til noen store aktører som velger egne og proprietære løsninger. På denne måten blir det enkelt å parkere.

Tilgjengelighet;

Med tilgjengelighet mener vi at vi er tilgjengelige for både sluttbruker og oppdragsgiver store deler av døgnet. Men tilgjengelighet betyr også at vi vil gjøre de parkeringsplassene vi tilbyr på vegne av oppdragsgiver mer tilgjengelige for sluttbruker. Da blir det enkelt å parkere.

Rettferdighet;

Med rettferdighet mener vi at vi ikke skal utøve usaklig forskjellsbehandling på våre kunder. En kontrollsanksjon ilagt i henhold til den nye parkeringsforskriften skal gjelde like mye for «Kong Salomon» som «Jørgen Hattemaker». Da blir plassene tilgjengelige og det blir enkelt å parkere.